TAKBİS Programı Nasıl Kullanılır

Takbis sistemi tapu sicil müdürlüklerin de yapılan işlemlerin tamamının standartlaştırılarak ve taşınmaz bilgilerinin girişi yapılarak bilgisayar ortamında yapılması demektir. Her işlem yapma yetkisi olan memurun takbise girebilmesi için bir şifresi mevcuttur. Bu şifre aynı zamanda bilgisayarın açılma şifresidir. Sistem açıldıktan hemen sonra ekranın sağ altında bir kutucuk açılacaktır. Bu kutucukta memurun üzerindeki işlem sayısı, kadastrodan gelen işlem sayısı, memurun adı soyadı, çalıştığı müdürlük ve genel merkezden gönderilen uyarıların bulunduğu ikaz düymesi bulunur. Kutucuğun üzerindeki TK armasına tıklanıldığında bilgiler görülüp gizlenilebilir.

Sistemde işlem yapılabilmesi için öncelikle başvuru fişi alma ekranına girilmelidir. Başvuru fişi alma ekranında müdürlükteki tüm memurların üzerindeki işlemler yer alır. Ekle butonu ile müdürlüğe bizzat gelen kişinin adı yazılır. Bu kişi malik,temsilci, vasi, kayyum, veli olabilir. Kişinin adresinin başvuru fişine yazılmasında fayda vardır. Yan sütunda işlem yapılacak olan mahalle, ada, parsel varsa bağımsız bölüm numaraları girilir. Talep edilen işlemin adı yazılıp, işlemi yapacak olan memurun adı seçildikten sonra kaydet ve uygula butonu tıklanır. Sağ üstteki büyük yazıcı ile başvuru fişi yazdırılır.

Bu aşamadan sonra takbis çubuğu üzerinde işlem butonu altında ki başvuru monitörüne tıklanır ve memurun üzerindeki işlemler görülür. Bu ekranda ve başvuru ekranında belli süreyi geçmiş ve bekleyen işlemler pembe renkli olacaktır, bu renk uyarı maiyetindedir. Yeni aldığımız başvuru gelmemiş ise ekranda ki yenile butonuna tıklanılır. (Eğer başvuru aldığımız talep yine işlemler ekranına düşmemiş ise memurun isim seçiminde yanlışlık yapılmıştır) Gelen işlemimiz seçilir ve çark butonuna tıklanır. Çark butonunda işlem ve işlem monitör adında iki kısım karşımıza gelecektir. İşlem satırı tıklanıldığında o talebin ilk işlemi ve varsa tek başvuruda birden fazla işlem eklememize yardımcı olur. Başvuruya birden fazla eklediğimiz işlemleri silebilir ve ekleyebiliriz. İşlem monitör kısmında tek işlemli başvurularda sistem bizi işlem ağacına yöneltecektir. İşlem ağacı ekranında mülkiyet işlemleri ve taşınmaz ile ilgili işlemler en çok aranılan kısımlardır. Mülkiyet işlemi adından da anlaşılacağı gibi maliki ilgilendiren kısımlarla ilgilidir. (Örneğin satış, intikal, haciz, ipotek gibi)…Taşınmaz (toprak, yapı) ile ilgili işlemler kısmında, taşınmazın kendisi ile ilgili işlemler bulunur. Örneğin ifraz, tevhit, imar, ihdas, kamulaştırma gibi…

Uygun olan işlem bulunamamış ise yukarıdaki dürbün butonuna tıklanır ve işlemin adı yazılır tekrar dürbün butonuna tıklanır, doğru işlem bulunana kadar tıklama devam edilir.

Doğru işlem seçildikten sonra ekranın sol tarafına işlem aşamaları açılacaktır. Bu ekranda sarı şimşek (çalıştır) butonu ile işleme başlanılır. Açılan ekranda gelen işlem belge tanımlarında işlemin hangi belgelere dayanılarak yapıldığını gösterir evrakların girilmesi ekranıdır. Ekle butonu ile belgeler girilir. Kenarların da yıldız sembolü ( * ) olan evraklar bu işlem için girilmesi zorunlu olan evraklardır. Zorunlu evraklar girilmediği taktir de sistem işleme devam etmeyecektir. Uygun belgeler girildikten sonra uygula butonu tıklanılıp ekrandan çıkılır. İşlem adımları ekranında uygula butonu ile devam edilir.

Açılan zemin tespiti ekranında yer kriteri butonuna tıklanılır. Elimiz de bulunan ada ve parsel numarası varsa kat irtifakı / kat mülkiyeti butonuna tıklanarak bağımsız bölüm numarası girilir ve sarı şimşek butonu ile taşınmaz sorgulanır. Ekrana gelen taşınmaz bilgileri ile kütük her detayında bilgileri karşılaştırılıp doğrulanmalıdır. Sistemdeki taşınmazın bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık var ise işleme devam etmeden veri düzeltmeden düzeltilmelidir.

Sorgulama ile bulunan taşınmaz seçilir, ekranın üst ortasındaki kafa butonu ile maliki görülür. Seçilen işleme göre aşağıya taşınmazın kendisi, maliki, haczi, ipoteği veya 150 c şerhi yeşil çek yardımı ile atılır. (zemin sorgulama ekranın da işleme alınabilmesi için yeşil çekin bulunduğu detay aşağıya atılır. Örneğin satışta malikin aşağıya atılması veya ifrazda ana taşınmazın aşağıya atılması veya 150 c şerhi terkininde rehinin detayına girilerek şerhin aşağıya atılması gibidir) aşağıya atılan detay eğer aşağıda kırmızı olarak gözüküyor ise, sistem tarafından kabul edilmediği yanlış bir seçim olduğu veya taşınmazın cinsinde bir yanlış giriş olduğu anlaşılmalıdır. Yanlış girildiği bilinen detay ekranın ortasındaki sil butonu ile silinir, sistem numarası alınır ve veri düzeltmeden düzeltilerek tekrar aşağıya atılmaya çalışılır.

Bazı işlemlerde (haciz gibi) zemin tespiti, yer kriteri yerine malikten sorgulama ile yapılır. Bu aşama için yine zemin tespiti ekranında malik butonuna tıklanır. Kişi veya tüzel kişi mi olduğu belirlenir, malik kişi ise adı soyadı ve baba adı sorgulama için yeterlidir. Sorgulama sarı şimşek butonu ile başlatılır. Sorgulama sonucunda gelen malikler tümünü seç butonu ile seçilip yeşil çek ile alınır ve zemin tespiti ekranın da müdürlüğün mahalle kodlarının bulunduğu sorgulama ekranına gelir, bu aşamada sarı şimşeğe tıklanılarak parsel sorgulaması malik ile yapılır. Devamında kişinin taşınmazı var ise kütüğü bulunur ve sistem ile karşılaştırılır, ekrana X işaretli bir uyarı gelir ise kişinin taşınmazı olmadığı bilinir ve işlem red edilir.

Tüzel kişi sorgulama ekranında şirketin bilinen adı kısaca yazılıp sonrası için % işareti koyulur ve sorgulama yapılır. Gelen tüzel kişilerin içinde, isim olarak birebir benzeyen tüzel kişiler seçilip yeşil çekle alınır ve zemin tespiti ekranında sorgulanır. Sistem zemin sorgulamayı kişinin ve ya tüzel kişinin adına göre değil sistem numaralarına göre yapar. Kişi sorgulama sonucu isim benzerliği olan kişilerin bir tanesini değil hepsini almalıyız. Çünkü aynı isimdeki kişi sistemde farklı numara ile kaydedilmiştir, sorgulama ise sistem numaralarına göre yapılır.

Kişi veya tüzel kişinin taşınmazı var ise aşağıya atılarak o taşınmaz işleme alınmış sayılır.

İşlem de zemin tespiti yapıldıktan sonra uygula butonu ile taraf ve kimlik tespiti ekranına gidilir. Bu ekranda malik ve seçilen işlemin içeriğine göre diğer talep eden kişilerin girilme detayları gelecektir. Kişinin isminin üzerine tıklanarak çöp adam butonu ile kişinin bizzat mı yoksa temsilci ile mi geldiği belirlenir.

Bizzat gelen kişinin kimlik bilgileri girilir, kişinin temsilcisi gelmiş veya kişi ölü ise nüfus cüzdanı yerine bilirkişi ve evrak kimliği denilerek diğer bilgilerine gerek kalmadan ölü kişinin ölüm tarihi yazılarak kaydedilir ve uygulanır.

Evlilik veya boşanma ile soyadı değişen kişilerin müdürlüğe talebi doğrultusunda soyadında düzeltme isteniyor ise öncelikle düzeltme (TASHİH) işlemi yapılmalıdır. Kişi akitli bir işlem yapıyor ise örneğin bu bir satış olabilir bu gibi işlemlerde soyadı tashihine gerek kalmadan kişinin kimlik bilgilerinin girilmesi esnasında sağ tarafta bulunan bir önceki soyadı satırına eski soyadı yazılarak işleme devam edilebilir.

Yabancı uyruklu olan kişilerin vergi numarasının da girilmesi zorunludur. Ayrıca yabancı uyruklu kişilerin 5203 sayılı yasa ile mi yoksa 4112 sayılı yasa gereğimi işlem yaptırdığı kimlik seçeneği ekranında belirlenir ve yukarıdaki vatandaşlık bilgisi butonu ile pembe veya mavi kartı girilir. Ekran kaydedilip uygulandığında yabancı uyruklu veya engelli kişilerde yanıp sönen kırmızı bir ışık yer alacaktır. Yabancı olan kişilerin işlemlerinde pasaport dikkate alınır. Pasaportun geçerlilik süresi girişi yapılmalıdır.

Kimlik tespiti yapılan kişilerin kaydet ve uygulama butonları sonrası açılan tebligat adresi ekranında adresi kaydedilir. Kişinin iş adresi var ise tebligat adresi satırı işaretlenmelidir.

Temsilci ile gelen kişinin açılan temsilci ve temsil edilen bilgisi ekranında vekalet belgesi veya tüzel kişi ise yetki belgesi girilir. Ekranın altına ise temsilci kayıt edilir. Birden fazla temsilci veya yetkili var ise tekrar ekle denilip ikinci kişi girilir.

Kişi engelli tanık gerektiren veya tercüman gerektiren durumu var ise kişinin kimlik bilgilerinin girildiği ekranda büyüteç butonu ile kişinin engel bilgisi girilir ve uygulama yapılıp çıkılır. Tarafların belirlenmesinin yapıldığı son ekranda engelli kişinin üzerine tıklanır ve göz butonu yardımı ile tercüman gerekli ise bir kişi, tanık\şahit için en az iki kişi açılan ekranda eklenir kaydet, uygula butonuna tıklanır ve çıkılır.

İşlem taraf tespiti ekranında alıcı kişi veya tüzel kişi eklenirken alıcı metni seçilir ve ekle butonuna basılır. Çıkan ekranda kişi mi yoksa tüzel kişimi olduğu belirlenir. Alıcı kişi ise sorgulama ekranında alıcının adı soyadı baba adı girilip sarı şimşekle sorgulanır, kişilerin geldiği ekranda kimlik tespiti tutmayan veya eksik olan kişiler seçilmeden yeşil çekle çıkılır ve merlis tc no sorgulama ekranı gelir. Tc numarası girilip yeşil çeke basılır, kişi bilgileri kontrol edilerek alınır. Şayet kişinin kimliği eski ise boş gelen ekran yeşil çekle alınıp kimlik tespiti ekranında ekle denilir ve tüm bilgileri ile en baştan sisteme girişi yapılır.

Alıcı tüzel kişi ise tüzel kişi sorgulaması yapılır. Bu ekranda banka, kamu kuruluşu ve özel tüzel kişi detaylarından uygun olan seçilmelidir. Sorgulama sonucu gelen tüzel kişiler içerisinde adı aynen doğru olan tüzel kişi alınır. Bilgileri tutmayan tüzel kişiler için ekranda hiçbir şey seçilmeden yeşil çekle çıkılır ve yeniden tüzel kişi girişi yapılır. Tüzel kişi ekleme ekranında tüzel kişinin vergi numarası ve statüsünün doğru şekilde girilmesi önemlidir. Girilen tüzel kişi seçilerek temsilcisi gelmiş butonu ile temsilcileri girilir.

Son ekranda ismi yazan tüm kişi veya tüzel kişilerin işlem sonunda isimlerinin yanında taraf ve kimlik tespiti yapılmıştır yazısı görülmelidir. Bizzat gelen kişinin isminin yanında bizzat, temsilcisi gelen kişinin yanında temsilcisi gelmiş ve isminin hemen altında temsilcilerinin adı çıkmalıdır. Son ekran da uygulama yapılıp işleme devam edilir. Sistem taraf ve kimlik tespiti ekranına tekrar dönüş yapıyor ise bir hata yapıldığını belirtir, muhtemelen hatalar temsilci girişlerin de, işleme bizzat mı yoksa temsilci ile mi gelmiş tanımlamasının yapılmamasından yahut malik ölü ise ölüm tarihinin girilmemesi nedeni ile sistem bu ekranda geçilmesine izin vermeyecektir.

Sistemde dikkat etmemiz gereken en önemli hususlar en doğru işlemi seçmek ve zemin sorgulama ekranında taşınmazı işleme almadan önce kütük ile sisteme girilen taşınmaz bilgileri karşılaştırılmalıdır. Sitem ve kütük karşılaştırılmasında farklılık var ise ana taşınmazın sistem numarası alınıp veri düzeltmeden gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Bu detaylarda yapılan atlamalar ve yanlışlıklar tüm işlemi başa almamıza sebep olacaktır.

Yanlış işleme alınan yevmiye memurun kendi bilgisayarın dan tapu ve kadastro genel müdürlüğüne spectra programı ile göndereceği yardım çağrısıyla geri alınması mümkündür. Kopartılan yevmiyeyi tekrar alabilmek için işlem sonunda yevmiye alma ekranında sol taraftaki dosya butonuna tıklanır ve kopartılan yevmiye yazılarak sarı şimşeye basılır.yanlış işleme yevmiye alınmamasına dikkat etmemiz için işlemin sıra numarası ile imzalanan resmi senedin numaraları karşılaştırılmasında fayda vardır.
Alıntı ile Cevapla

SPECTRA
Spectra, takbis sisteminde yapılan hataların ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla yardım masası ile haberleşmede kullanılan bir programdır. Spectra ya giriş için takbis siteminde ki kullanıcı adı ve şifresi yazılmalıdır.
Giriş yapıldıktan sonra karşımıza iki ana ekran gelecektir. Ekranın birtanesi yardım masası personeli ile yazışma (chat) ekranı olup diğer açılan ekran asıl yardım talebi ekranıdır.
Ana ekranda ilk tıklamamız gereken yeni servis talebi butonudur. Yardım talebimiz doğrultusunda sistem hatası, güncelleme, yevmiye işlemleri gibi seçenekler den uygun olan işaretlenir istenilen bilgiler yazılarak kaydet butonu tıklanır. Böylelikle talebimiz ulaşmış olur. Şayet işlem adımlarındaki bir aşamayı geçemiyor isek spectra içerisinde kaydedilmiş daha önceki çözümler butonuna tıklanarak sorun ile ilgili yardım masasından daha önce gönderilen çözüm cümleleri sıralanacaktır. Çözüm yolu olarak buradan da faydalanabiliriz.
Yardım talebimizin üzerinden belli bir zaman sonra cevap gelip gelmediğini kontrol için spectraya girilir ve ekranın üstündeki büyük SPECTRA yazısına tıklanarak cevap mailleri kontrol edilir. Gelen mailin üzerine çift tıklanır ve içeriğindeki çözüm butonuna basılır, cevap yeterli görülmemiş ise ekranın üzerindeki cevap butonu ile talep yenilenir.
Spectra içerisinde müdürlükten gönderilen günlük talepler kayıtlı bulunur ve bu talep listesi hergün yenilenir.
Yevmiye kopartma taleplerimizde yanlış yevmiye alınan işlemin kendisini kontrol ederek (yevmiye aşamasını başa alarak) öğrenebiliriz.
Yanlış yapılan tescil işlemlerinde ise yardım çağrısı müdür beyin bilgisayarından gönderilmesi ile işleme alınır. Talep içeriğin de tescil geri alma seçilmelir.

SATIŞ

İşlem ağacında mülkiyet işlemleri kısmında yer alır. Zemin tespitinde aşağıya satan malikin hissesi atılır.

EMLAK RAYİÇ BEDELİNDEN DÜŞÜK BEDELLE SATIŞ: Bu işlem de, tescile esas ekranında taşınmazın satış bedeline düşük olan değeri beyan değerine de belediyeden alınmış olan değeri yazarız.

SATIŞ SURETİYLE PAY TEMLİKİ: Bu işlem de taşınmazın hisselerinin iştiraklı olması gerekmektedir. İştiraklı gruptan birinin aynı iştirak grubundaki öteki kişiye hissesinin satışı için seçilmelidir. Burada dikkat edeceğimiz husus iştirak grubunun kanuni hisselerinin sistemde belli olması gereklidir. Eğer yazılı değil ise veri düzeltmeden yazabiliriz.
Daha sonra işlemin alt dalların dan uygun olanı seçip devam edebiliriz.

İNTİFA HAKKINI ÜZERİNDE TUTARAK ÇIPLAK MÜLKİYET SATIŞI: Malikin hissesini bir başka kişiye satarken üzerindeki kullanma hakkını kendisinde bulundurması işlemidir. Taraf ve kimlik tespiti ekranın da alıcı satıcı ve intifa hakkı sahibine de yine satıcının sistem numarası ile giriş yapılır. Örnek olarak kişinin evinde oturmaya devam ederek parselini satış yapmasıdır.

MAHKEME KARARI İLE SATIŞ: Hükmen tescil anlamına gelir. Taraflar işleme katılmazlar. Taraf ve kimlik tespitinde eski ve yeni malike sistem denilerek işleme devam edilir.

İŞTİRAK VE PAYLI MÜLKİYETTE İŞTİRAKLİYE SATIŞ: Taşınmazın hisselerinde paylı mülkiyetli ve iştiraklı grubun hisselerinden bir kaçının iştirak grubundaki kişiye satışı işlemidir. Taraf ve kimlik tespiti ekranında işlem sonrası malik olacak kişi hariç diğerleri silinir.

ÖNEMLİ NOTLAR: Satış işleminde kişi taşınmazdaki hissesini bir den fazla kişiye satıyorsa taraf kimlik tespitinde alıcıların hepsi girilir. Eğer malikin iki ayrı taşınmazı satılıyorsa iki hisseyi de alan aynı kişi ise taraf kimlik tespitine geldiğimizde iki hissede seçilir ve alıcı ekle deyip girilir. Eğer malikin iyi ayrı taşınmazını iki ayrı kişi alıyorsa taraf tespitinde ilk önce 1 nolu parsel tıklanıp alıcısı girilir ardından da 2 nolu parsele tıklanıp o parselin alıcısı girilir.
Malik hissesinin belli bir kısmını satıyor ise yani ipkalı satışlarda tescile esas ekranında malikin sütununa satacağı oran girilir ve boncuğa basılır. Eğer malik m2 oranında satıyorsa mesela 500/1000 binde beşyüzü gibi, bu işlem içinde çıkartma işaretlenir oran yazılır ve boncuğa basılarak yan tarafa satılmak istenen oran geçirtilir.
Malik iki veya daha fazla yerini satıyor ise taraf kimlik tespitine başlamadan önce mutlaka veri düzeltmeden malik birleştirme yani mükerrer malik yapılmalıdır.
Satış işlemi içerisinde kanuni ipotek tesisi de yapılabilir.
Bir parselde ½ hisseli maliklerden birisi diğer ½ hisseli malike satış yapıyorsa alıcı kişinin hissesi 1/1 olacaktır. Taraf kimlik tespitinde alıcıyı parseldeki hissede bulunan kişi sistem numarası ile eklersek sistem otomatik olarak alıcının hissesini tevhit etmiş olacaktır ve 1/1 gözükecektir. Eğer unutulup alıcı, kişi sorgulamadan bulunup aynı isimle numarası farklı kişi eklenirse işlem sonunda parselde aynı isimli ½ şer hisseli iki kişi olacaktır. Bu sorunun çözümü ise veri düzeltmeden malik birleştirme yapılıp tekrar veri düzeltmeden hisse tevhidi yapılmalıdır.

(REHİN İŞLEMLERİ-İPOTEK)
İpotek tesisi işlemi mülkiyet işlemlerinin altında rehin işlemleri kısmında bulunmaktadır. İşlemi seçme aşamalarında birbirine benzeyen iki kısım vardır. Bunlar malikin talebiyle akitli ve akitsiz. Akitli seçeneği resmi senetli olup akitsiz seçeneği onamlı ipotek adı altında tescil istem belgesi düzenlenerek yapılan ipotektir, içerikleri aynıdır sadece onamlı ipotekte tescil istem belgesinde ipoteğin miktarı gözükmez. İpotek tesisi işleminde zemin tespiti ekranında aşağıya malik atılır. Çünkü ipotek kişiye (hisseye) koyulur.
Akitli ipotek tesisinde tescile ek ekranın da resmi senet sureti verilecek mi seçeneği evet denilirse sistem, harç ekranında suret harcı kesecektir. Suret harcının miktarını arttırmak için; vergi harç ekranında tapu harcı işaretlenir ve kaydet butonu ile seçilen kaydın çarpanını değiştire tıklanarak miktarı değiştirilir, kaydet uygula butonları ile harç makbuzları kesilir.

İPOTEKTE DEĞİŞİKLİK: İpoteğin miktarında azalma veya artma olacak ise bu işlem seçilir. İpotekte değişiklik işlemi yapıldığı sırada tescile esas kısmın da ipotek miktarına toplam miktar yazılır. Örneğin miktar 1000 ytl iken artıp 1500 ytl oluyor ise 1500 ytl yazılır. Harçtan ve damgadan muaf miktarına ise artmadan veya azalmadan önceki ipotek değeri yazılır.

ALACAĞIN TEMLİKİ: İpoteğin alacaklısının değişmesi nedeniyle bu işlem seçilir. İşlem içerisinde tescile esas ekranında eski alacaklı ve yeni alacaklı birlikte verilir. Eski alacaklının miktar ve ipoteğin cinsi yeni alacaklıya giriş yapılır.

İPOTEK TERKİNİ: Terkin edeceğimiz ipoteği veya aynı yazıda birden fazla ipoteğin terkini isteniyorsa hepsi aşağıya atılır ve tescili esasta tek tek sayfa halinde üzeri çizilmiş olup terkin gerçekleşmiştir.
Müşterek bir ipotekte ölü bir kişinin ipotek terkini işlemi yapılırken işlem adına göre taraf kimlik tespitinde ölü kişiye temsilcisi gelmiş denilip temsil belgesinde mirasçısı olarak giriş yapılabilir.

KANUNİ İPOTEK: Kanuni ipotek genelde satıcı tarafından, parasının belli bir kısmını alamadığı için koyulur. İşlem içerisinde yapmak istiyorsak satış İşlemi içerisinde diğer işlemlerle bağlantısı ekranına evet denilmelidir.

MÜŞTEREK İPOTEĞİN KISMİ TERKİNİ: Birden fazla kişinin üzerinde bulunan müşterek ipoteğin sadece borcunu ödeyen kişinin ipoteğin kalkmasıdır. Zemin tespiti ekranında ipotek kaldırılacak olan kişinin üzerindeki ipotek aşağıya atılır.

ÖNEMLİ NOTLAR: İpotek tesisi işleminde taraf kimlik tespiti ekranında ipoteğin maliki ile krediyi kullanan kişi aynı isimde otomatik olarak gelecektir. Krediyi kullanan kişi farklı bir kişi veya tüzel kişi ise sil ve ekle butonları ile değiştirebiliriz.

İpoteğin serbest dereceden istifade hakkı varsa işaretlenir.

İpotek tesisi işleminde resmi senede ek bir şeyler eklenmesi istenir ise resmi senede tıklanıp yazılabilir.

(İCRAİ HACİZ-İHTİYATİ HACİZ-KAMU HACZİ-2942 31/B ŞERHİ)

İCRAİ HACİZ: icra müdürlüğünün yazısı ile malikin üzerine veya parselin tamamına koyulabilir. Bir haciz yazısında kaç tane hisseye veya ana taşınmaza koyulması isteniyorsa tüm hisseler veya ana taşınmazlar zemin tespitinde aşağıya atılır. İcrai hacizde miktar ve alacaklı tescile ek aşamasında girilir. Haciz terkininde ise aşağıya haczin atılması yeterlidir.

İNTİKALİ YAPILMAMIŞ VE 3. KİŞİLER ÜZERİNE HACİZ TESİSİ: Bu işlem borçluya yakınından kalabilecek mirası da göz önünde bulundurarak haciz koyma işlemidir. Taraf kimlik tespiti ekranında haciz borçlusu girilmelidir.

İHTİYATİ HACİZ: İcrai haciz tesisi ile aynı aşamalar girilir.

KAMU HACZİ: Vergi dairesinin yazısı ile koyulan hacizdir. Yine alacaklı ve haciz miktarı girilir.

2942 31/b ŞERHİ: Kamulaştırma şerhidir hisseye yönelik koyulur.

ÖNEMLİ: Haciz yükümlüsünü sorgulanması sırasında eğer kişinin taşınmazı veya kaydı yok ise işlem haciz reddi yapılır.

-Tapu dairelerinde haciz yazılarına her zaman öncelik verilmelidir.

-Haciz borçlusunun sorgulanması sırasında çok fazla isim gelmiş ise bunlar sistemde kilitlenme olmaması için belli miktarlarda alınmalıdır. Unutmayınız ki kişi sorgulama ekranında haciz borçlusunu bulmamız demek kişinin taşınmazı olduğu anlamına gelmez, hemen akabinde hepsini seç butonu ile takbis zemin sorgulama ekranında da sorgulama yapmamız gereklidir.

-Haciz tesisi sırasında tescile ek ekranımızda haczin miktarını ve alacaklısını girmeyi unutmuşsak tescil sonundaki sorgulamada haciz miktarı sıfır ytl gözükecektir. Veri düzeltmeden sistem numarasını alarak düzeltebiliriz.


3 yorum

tapu kayıtları

babamdan kalan tapulu arazilerin tamamı E DEVLET kayıtlarımda görme imkanım ne zaman olur.

21.12.2012 - çukurova

CVP:tapu kayıtları

eturkiye.gov.tr uzerinden sorgulatmayı deneyiniz. görebiliyor olmanız lazım

22.12.2012 - bilgi

edevlet sisteminde benim

edevlet sisteminde benim olmayan bir tapu çıkıyor tc kimlik numaramla eşleşiyormuş fakat öyle bir tapu yada arsa almadım. bununla ilgi bilgilendirirseniz sevinirim.

29.08.2013 - Misafir