Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ortofoto üretim işini ihaleye çıkardı!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 1:5000 ölçekli sayısal renkli ortofoto üretim işini ihaleye çıkardı. İhalenin kapsadığı alanlar Adana ve Mersin bölgesi, Uşak ve Denizli bölgesi olarak belirlendi

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 1:5000 ölçekli sayısal renkli ortofoto üretim işini ihaleye çıkardı. İhalenin kapsadığı alanlar Adana ve Mersin bölgesi, Uşak ve Denizli bölgesi olarak belirlendi. İhale 15 Nisan 2013 günü saat 10.15'te yapılacak.