Batman'daki Sahte Tapu İddiaları

Batman Merkeze bağlı Zorköy ve Yeniköy köyleri ile Soğuksu mezrası sakinlerinin, 60 yıl boyunca kullandıkları arazilerin bazı kişiler tarafından sahte tapulandığını ileri sürmelerinin ardından, İl Defterdarı Hasan Koca, köylülere ait iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tescilli olarak tapu işlemlerinin yapıldığını söyledi.

BATMAN - İl Defterdarı Hasan Koca tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Batman Merkeze bağlı Zorköy ve Yeniköy köyleri ile Soğuksu mezrasında bulunan bir kısım arazilerin, bazı kişiler tarafından gizlice Maliye ve Milli Emlak' tan kendi üzerlerine tapu çıkardıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Koca açıklamasının devamında, "Batman Kadastro Mahkemesinde 24.01.1957-04.02.1957 tarihlerinde Kadastro tespitine itiraz davası açılmış olup, yapılan yargılama sonucunda aynı mahkemenin 02.09.2010 tarihinde Batman ili Merkez ilçesi Balpınar köyünde bulunan 3 bin dönümlük arazinin tamamının Maliye Hazinesi adına, tapuya tesciline karar verilmiştir. Kararın temyizi sonucu bu karar Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 26.06.2012 tarih kararı ile onanmıştır. Bu karara karşı da karar düzeltme yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 31.10.2012 tarih karar düzeltme isteğinin reddine karar verilerek, Batman Kadastro Mahkemesinin kararı kesinleşmiştir" şeklinde konuştu.

Köylülerin bazı kişiler tarafından köylerinde bulunan 3 bin dönüm arazinin sahte tapusunun çıkarıldığını söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Koca, "Dolayısıyla Basında yer alan bahse konu taşınmazların Maliye veya Milli Emlak tarafından bazı kişiler adına gizlice tapu edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu taşınmazların yapılan yargılama sonucunda kurulan hüküm gereğince hazine ve şahıslar adına tapuya tescili sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. (M.Fatih Akgül - İLKHA)