TAKBİS İŞBİRLİĞİ PROJESİ İMZALANDI.TAKBİS Nedir?

Türksat A.Ş. ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Otomasyon ve İşbirliği Projesi, 30 Haziran 2010 Çarşamba günü Ankara’da düzenlenen bir törenle imzalandı.


Törene Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’in yanısıra Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Şaban Önder Kıraç, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı katıldı.TAKBİS Otomasyon ve İşbirliği Projesi, 30 Haziran 2010 Çarşamba günü Ankara’da düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’in yanısıra, Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ve Türksat ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Adlı: “Takbis-3’ü Başlatıyoruz”

TAKBİS imza töreninde konuşan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, 2000 yılında başlattıkları tapu kadastro oluşturma ve paylaşım çalışmalarını Takbis-1, Takbis-2 ve Takbis-3 şeklinde sıraladı. TAKBİS projesinin ilk ikisini tamamladıklarını belirten Adlı, “Takbis-3 projemizi Türksat A.Ş. ile yapacağız. Proje esas itibariyle tapu ve kadastro verilerinin sayısallaştırılarak, otomasyon sistemi ile dijital ortamda paylaşılma esasına dayanmaktadır. Ülke genelinde tamamladığımız tapu ve kadastro verilerinin otomasyonu, paylaşımı ve yedeklemesini Takbis-3 ile gerçekleştireceğiz” dedi. Adlı konuşmasını sunum şeklinde gerçekleştirdi.

Dr. Dalbay: “Takbis, Stratejik ve Örnek Proje Olacak”

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay da imza töreni öncesinde yaptığı sunumda, Türksat ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işbirliği ile başlatılan TAKBİS projesini ileri bilgi teknolojileri kullanarak geliştirilen arazi bilgi düzenleme, otomasyon ve paylaşım sistemi olarak tanımladı. Otomasyon projesinin 3 yıl süreceğine işaret eden Dr. Dalbay, “Proje, 5 ana başlık altında yürütülmektedir. İş tamamlandığında mevcut sistemin bakım onarım ve işletimi yapılacak. Yeni teknoloji ile TAKBİS sisteminin geliştirilmesi ve devreye alınması söz konusu olacak. Tüm tapu verilerinin sayısallaştırılması tamamlanacak. Yedek sistem kurularak işletime alınacak” dedi.

Bakan Demir: “Proje Başarıyla Tamamlanıp İhraç Edilebilir”

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, TAKBİS projesi tamamlandığında sadece ülkemiz için büyük kolaylık sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda projenin, Türksat A.Ş. tarafından yurt dışına da ihraç edileceğini söyledi.Tapu denildiğinde mülkiyetin akla geldiğine işaret eden Bakan Demir, “Mülkiyet dendiğinde aynı zamanda insan ve sistem öğesi akla gelecektir. TAKBİS projesi yurt içinde ve yurt dışında ilgi ile takip edilmektedir.” Bakan Demir konuşmasında ayrıca, TAKBİS’in geliştirilmesi konusundaki yardımlarından dolayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay’a teşekkür etti.

Bakanı Yıldırım: “Vatandaşın İşi Kolaylaşacak”

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, imza törenindeki konuşmasında, bilgi ve iletişim sistemlerinin ve bilişim faaliyetlerinin özünde vatandaşın işlerini kolaylaştırmanın olması gereğine işaret etti.

Bakan Yıldırım, “Çalışmalarımızda şunları hiç unutmamalıyız: vatandaşın işini kolaylaştırmalıyız, yaşam kalitesini artırmalıyız ve onun moral değerlerini artırmalıyız” dedi.

TAKBİS projesinin, Türkiye’deki bilişim hizmetlerinin ve e-Devlet Kapısı’nın lokomotifi olacağına dikkat çeken Bakan Yıldırım, “Projenin takipçisi olacağız. Vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde yaparken, güvenlik sistemlerini iyi düzenlememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İmza TöreniTörende yapılan konuşmaların ardından Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı TAKBİS projesini imzaladı.

TAKBİS Nedir?

TAKBİS, ileri bilgi teknolojileri kullanılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması ve yönetilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara sunduğu mülkiyete ilişkin verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanmasını ve bu çerçevede tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin “Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine” dönüştürülmesinin amaçlandığı, diğer kurum ve kuruluşlarla entegre olarak çoklu kullanıma sunulacağı stratejik bir “e-Devlet” projesidir.

TÜRKSAT A.Ş. ile TKGM arasında 21 Mayıs 2010 tarihinde “Sistem İşletim ve Teknik Destek, Sistem Yenileme, Veri Yedekleme, Entegrasyon, Eğitim, Veri Üretim ve Paylaşım Hizmetleri” sözleşmesi imzalanmıştır.

Takbis’in 3 Temel Hedefi

TAKBİS Projesi kapsamında üç temel hedef işbirliği kapsamında benimsenmiştir:

1. TAKBİS sisteminin en güncel teknolojiler ile, kesintisiz çalışan, sayısallaştırması tamamlanmış ve tüm Türkiye’ye hizmet sunan bir yapıya geçmesi.

2. TAKBİS sisteminin 3 yıllık sözleşme sonrasında kurumun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ve kurum personeli bu alanlarda uzmanlaşarak, rahatlıkla kurum tarafından ilerletilebilmesi.

3. TAKBİS sisteminin diğer tüm e-devlet projeleri ve sistemleri ile entegre çalışarak tüm e-Türkiye çalışmaları için güvenilir bir dayanak ve paydaş olması.

Mevcut durumda proje 5 ana başlık altında yürütülmektedir:

1. Mevcut Sistemin Bakım Onarım ve İşletimi

2. Yeni Teknoloji ile TAKBİS Sisteminin Geliştirilmesi ve Devreye Alınması

3. Kalan Tüm Tapu Verilerinin Sayısallaştırmasının Tamamlanması

4. Kalan Tüm Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Ağ Bağlantısının Tamamlanması

5. Yedek Sistemin Kurularak İşletime Alınması

Bu başlıkların yanı sıra kurumda mevcut diğer tüm projeler ile entegrasyon ve diğer tüm kurumlar ile birlikte işlerlik alanında çalışmalar yürütülecek ve modern bir e-devlet projesine dönüşüm yolunda çalışılacaktır.

TAKBİS’in Ülkemize Sağlayacağı Kazanç ve Katkılar Nelerdir?

• E-TAPU çözümü ile kısa sürede Tapu Hizmetlerinin Türkiye’nin tamamında daha hızlı ve kolaylıkla yapılabilmesi temin edilecektir.

• Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün vizyonuna uygun olarak; vatandaşlarımız Türkiye’de bulundukları yerden en yakın TSM’ne giderek ve yurtdışında konsolosluklardan tapu işlemlerini yapabilecekler, bu şekilde taşınmazın kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine intikal etmeye gerek kalmayacaktır.

• Taşınmazların üzerinde gerçekleşen tasarruflar sahiplerine e-mail veya SMS yolu ile bildirilebilecek, Tapu işlemlerinin daha seri ve kontrollü olabilmesini teminen online randevu sistemine geçilecek, elektronik ortamdaki tapu kayıtlarının doğrudan referans alınabilir seviyeye getirilmesi sağlanacaktır.

• E-Devlet kapısı üzerinden tapu kadastro hizmetleri sağlanabilecektir. Devlet kurumlarımız ve TKGM ile anlaşma yapan kuruluşlar yasaların verdiği yetkileri dâhilinde tapu bilgileri üzerinde belli sorgulamaları yapabileceklerdir.

• Tapu kayıtlarının sayısallaştırılması ve farklı ortamlarda tutulan sayısal tapu verilerinin sisteme entegre edilmesi için alternatifli modeller geliştirilmiş olup, kısa vadede sayısallaştırmannın tamamlanması planlanmıştır.

• E-Kadastro çözümü ile Türkiye’de etkin arazi yönetimi için kamu ve özel sektör tarafından kadastro bilgilerine elektronik ortamdan belirlenen yetkiler dahilinde erişim sağlanabilecek, ülke kaynaklarının istismarının önüne geçilerek, en etkin şekilde kullanılabilirlik ve şeffaflık sağlanacaktır.

• 2011 yılında tüm kadastro müdürlüklerinde e-KADASTRO çözümünün kullanılabilmesi hedeflenmekte olup, yazılım geliştirme çalışmaları TKGM kadastro projeleri ile senkronize bir şekilde yürütülmektedir.

• e-TAPU ve e-KADASTRO çözümleri ile ülkemizin taşınmaz envanteri anlık olarak izlenebilir ve yönetilebilir bir hale gelecek, vatandaşımıza verilen hizmet kalitesi artırılabilecek, vatandaşımız sahip olduğu taşınmazları e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecektir.

• Tarım Bakanlığı (Çiftçi kayıt sistemi), Maliye Bakanlığı (Muhasebe ve vergi) , Adalet Bakanlığı (UYAP ve mali suç araştırmalarında), MASAK, SGK, EGM, Belediyeler vb. ile entegre olunarak kamusal iş süreçleri hızlanacaktır.

• Orman alanları, SİT alanları ve kıyılarımızın gelişmesi e-kadastro ve e-tapu çözümleri ile şeffaf bir şekilde yönetilebilecektir. Sürdürülebilir arazi yönetimi kapsamında şehir ve bölge planlama faaliyetlerine e-TAPU ve e-KADASTRO çözümleri destek verecektir.

• e-TAPU ve e-KADASTRO çözümlerinin yanı sıra TÜRKSAT tarafından TKGM kaynak yönetim sistemi kapsamında iç süreçlerine yönelik olarak destek verilmektedir. Halen yıllara sari biriken TKGM otomasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için teknik faaliyetler yürütülmektedir.


Tapu dairelerine işleri düşenler bilir.
Çok iyi bir uygulama olacağına inanıyorum.
Projeye katkıda bulunanları kutluyorum.